Ерөнхийлөгчид

ТЭРГҮҮН ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

  

     Монголын Шатрын Холбооны

     Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Я.САНЖМЯТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

 

      Монголын Шатрын Холбооны

      Дэд Ерөнхийлөгч П.ЖИГЖИДСҮРЭН

 

 

 

 

 

 

 

      Монголын Шатрын Холбооны

      Дэд Ерөнхийлөгч Г.ЭРДЭНЭБАЯР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮНДЭТ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

 

     

      Монголын Шатрын Холбооны

      Хүндэт Ерөнхийлөгч Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Монголын Шатрын Холбооны

     Хүндэт Ерөнхийлөгч Д.ЛАМЖАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Монголын Шатрын Холбооны

       Хүндэт Ерөнхийлөгч Н.ТҮВШИНТӨГС