Зарлал - Аймгийн шатрын холбоодод
1 year ago

Аймгийн шатрын холбоодод 2016 оны аймгийн шатрын холбоондоо хийх ажлын төлөвлөгөө болон тэмцээний календарчилсан төлөвлөгөөгөө Монголын Шатрын Холбоонд 2015 оны 12 сарын 1-ний дотор ирүүлнэ үү.

Монголын Шатрын Холбоо