Рапид, блицийн УАШТ-ий удирдамж
Эхлэх: 11/28/2015
Дуусах: 11/29/2015
Хаана: Зууны шатар клуб

МОНГОЛЫН ШАТРЫН ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Ц.САЙНБАЯРЫН НЭРЭМЖИТ

2015 ОНЫ УЛСЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ШАТРЫН РАПИД БОЛОН БЛИЦ

ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

 

Тэмцээн 2015 оны 11 дүгээр сарын 28-наас 29-ний өдрүүдэд Зууны шатар клуб дээр явагдана. 


Тэмцээний зорилго: 
Шатрын спорт, түүний дотор Рапид болон Блиц төрлийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, 2016 оны Дэлхийн болон Тивийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тамирчдыг сонгон шалгаруулахад тус тэмцээний зорилго оршино. 

 

Зохион байгуулагч:    
Монголын Шатрын Холбоо (МШХ), Зууны шатар клуб


Тэмцээний журам:
ОУШХ-ны болон МШХ-ны дүрмийн дагуу зохион байгуулагдана. МШХ-ноос томилсон шүүгчдийн баг шүүнэ. ОУШХ-ны чансаа тооцно.

 

Оролцогчид:
Бүх шатарчдад нээлттэй. Олон улсын рейтингүй шатарчид ОУШХ-ны дугаарыг (FIDE ID) шинээр МШХ-ны зааврын дагуу авна. 

Шагнал:

Рапид тэмцээний шагнал

Блиц тэмцээний шагнал

Байр

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Байр

Эрэгтэй

Эмэгтэй

1-р байр

700 000  ₮

350 000 ₮

1-р байр

400 000 ₮

200 000 ₮

2-р байр

500 000  ₮

250 000 ₮

2-р байр

300 000 ₮

150 000 ₮

3-р байр

350 000  ₮

200 000 ₮

3-р байр

250 000 ₮

125 000 ₮

4-р байр

250 000 ₮

150 000 ₮

4-р байр

150 000 ₮

 

5-р байр

200 000 ₮

100 000 ₮

5-р байр

100 000 ₮

 

6-р байр

150 000 ₮

 

Шилдэг 12 хүртэл

50 000 ₮

25 000 ₮

7-р байр

100 000 ₮

 

Шилдэг 16 хүртэл

50 000 ₮

25 000 ₮

Шилдэг 12 хүртэл Шилдэг 16 хүртэл

60 000 ₮

60 000 ₮

30 000 ₮

30 000 ₮

Шилдэг Ахмад

(эр 60+, эм 50+)

50 000 ₮

25 000 ₮

Шилдэг Ахмад

(эр 60+, эм 50+)

60 000 ₮

30 000 ₮

 

 

 

 

Бүртгэл, хураамж:
Тэмцээний бүртгэлийг 11 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд Зууны шатар клуб-д хийнэ. 
Оролцогч нь бүртгүүлэхдээ тэмцээний хураамж төлнө. 
МШХ-ны гишүүн шатарчид: рапид төрөлд  20000 ₮, блиц төрөлд  15000 ₮.
Гишүүн бус : рапид төрөлд 40000 ₮ , блиц төрөлд 30000 ₮ төлнө. 
(Бүх эмэгтэй шатарчид  болон 18 хүртэлх өсвөрийн шатарчид 50% хөнгөлөлт)

 

Тоглох систем, цагийн хяналт:
Рапид швейцарь системээр 9 өрөг,  15 минут + 10 секунд нэмэгдэлтэй
Блиц швейцарь системээр 9-15 өрөг,  3 минут + 2 секунд нэмэгдэлтэй. 


Тэмцээний цагийн хуваарь:
 

Рапид тэмцээний цагийн хуваарь

Блиц тэмцээний цагийн хуваарь

11 дүгээр сарын 28

Эхлэх цаг

Дуусах цаг

11 дүгээр сарын 29

Эхлэх цаг

Дуусах цаг

 

13:45

14:00

Дүрэм танилцуулах

09:45

10:00

Дүрэм танилцуулах

14:00

14:10

1-р өрөг

10:00

11:00

1-р өрөг

14:15

14:25

2-р өрөг

11:00

11:10

Нээлтийн ажиллагаа

14:30

14:40

3-р өрөг

11:10

12:00

2-р өрөг

14:50

15:00

4-р өрөг

12:00

13:00

3-р өрөг

15:05

15:15

5-р өрөг

13:00

14:30

Завсарлага

15:15

15:30

Завсарлага

14:30

15:30

4-р өрөг

15:30

15:40

6-р өрөг

15:30

16:30

5-р өрөг

15:45

15:55

7-р өрөг

16:30

17:30

6-р өрөг

16:00

16:10

8-р өрөг

17:30

18:30

7-р өрөг

16:15

16:25

9-р өрөг

11 дүгээр сарын 29

16:30

16:40

10-р өрөг

10:00

11:00

8-р өрөг

16:40

17:00

Завсарлага

11:00

12:00

9-р өрөг

17:00

17:10

11-р өрөг

12:00

13:30

Завсарлага

17:15

17:25

12-р өрөг

13:30

13:45

Блиц-д бэлтгэх

17:30

17:40

13-р өрөг

18:45

Шагнал гардуулах

17:45

17:55

14-р өрөг

 

Хаалтын ажиллагаа

18:00

18:10

15-р өрөг


ЖИЧ: Энэ тэмцээний үеэр Шатрын бодлого бодолтын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг бодлого бодолтын ОУМ Г.Тогоохүү хариуцан зохион байгуулна. 
 

 

Баталсан:  

МШХ-ны Гүйцэтгэх захирал                                                             Ц.Цогбаяр